Ontwikkeling vraagt moed.

Ik geloof in het ontsluiten van de kracht die al volop aanwezig is in een organisatie en creëer graag de context die ontwikkeling mogelijk maakt.

Zodra er meer ruimte is voor medewerkers om hun talenten voluit in te kunnen zetten en betekenis te kunnen geven aan hun eigen werk ontstaat er meer eigenaarschap en (persoonlijk) leiderschap. De organisatie wordt inclusiever en is beter in staat om mee te bewegen met veranderende omstandigheden. Medewerkers ervaren meer zingeving doordat de eigen impact wordt vergroot, zowel binnen het eigen team en de eigen organisatie, als in de maatschappelijke context.

Ontwikkeling vraagt moed. Alleen als je buiten je comfort zone treedt en fouten durft te maken ben je in staat oude patronen los te laten. Dat geldt zowel voor ons persoonlijk, als voor teams en organisaties als geheel. Ik begeleid organisaties bij het aangaan van dit spannende proces, een zoektocht gebaseerd op wederzijds vertrouwen, waarbij standaard oplossingen niet bestaan.

Mijn aanpak.

Omdat elk team en elke organisatie een eigen ritme, tempo en basishouding heeft, kijk ik altijd goed naar wat wel en niet werkt, welke interventies zinvol zijn en waar we vooral ook níet aan moeten komen. Ik zie dit proces als een dans, waarin we samen zoeken naar de juiste volgende stap, met de missie en strategie als leidende richting.

In mijn aanpak is zowel ruimte voor humor en lichtheid, als voor diepgang en transformatie. Ik combineer onconventioneel denken met praktisch handelen en doen wat nodig is. Afhankelijk van de vraag werk ik in de rol van coach, interimmanager, projectleider, of consultant. 

"Mag ik deze dans van u?"

Irene de Jonker

Organisatiecoach

Contact

+31 (0)6 25 085 815